Акции застройщиков

 
цена: 15 000 грн./м2
 
цена: 21 300 грн./м2
 
цена: 37 500 грн./м2
 
цена: от застройщика
 
цена: 23 765 грн./м2
 
цена: 53 380 грн./м2
 
цена: 11 485 грн./м2
 
цена: 20 900 грн./м2
 
цена: 10 050 грн./м2
 
цена: 11 050 грн./м2
 
цена: 10 933 грн./м2
 
цена: 18 000 грн./м2
 
цена: 14 800 грн./м2
 
цена: 29 400 грн./м2
 
цена: 28 000 грн/м2
 
цена: 23 630 грн./м2
 
цена: 34 500 грн./м2
 
цена: 13 500 грн/м2
 
цена: 73 200 грн./м2
 
цена: 35 460 грн./м2
 
цена: 12 500 грн./м2
 
цена: 31 040 грн./м2
 
цена: 47 777 грн./м2
 
цена: 49 910 грн./м2
 
цена: 8 900 грн./м2
 
цена: 29 000 грн./ м2
 
цена: 13 500 грн./м2