Акции застройщиков
 
цена: 27 270 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
 
цена: 14 760 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
 
цена: 19 140 грн./м2
тел: (044) 498 55 50
 
цена: 19 121 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
 
цена: 17 000 грн./м2
тел: (044) 390 30 86
 
цена: от 21 500 грн./м2
тел: (044) 333 42 33
 
цена: от застройщика
тел: (044) 374 11 11
 
цена: 9 700 грн./м2
тел: (044) 333 95 07
 
цена: 61 800 грн./м2
тел: (044) 592 53 28
 
цена: 23 371 грн./м2
тел: (044) 299 44 80
 
цена: от 10 970 грн./м2
тел: (044) 391 37 27