Акции застройщиков
 
цена: от застройщика
тел: (044) 364 48 49
 
цена: 26 565 грн./м2
тел: (044) 499 35 89
 
цена: 21 185 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
 
цена: 15 720 грн./м2
тел: (044) 390 10 68
 
цена: от 16 500 грн./м2
тел: (044) 390 23 23
 
цена: 14 000 грн./м2
тел: (044) 338 31 00
 
цена: 23 900 грн/м2
тел: (044) 391 04 27
 
цена: 31 770 грн./м2
тел: (044) 333 60 77
 
цена: 15 384 грн./м2
тел: (044) 379 46 97
 
цена: от 18 715 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
 
цена: 21 515 грн./м2
тел: (044) 498 55 50