Подати оголошення

Умови використання сайту Domik.ua

Угода сайту Domik.ua

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України (ЦКУ) цей договір (далі — Угода) укладається між ПП «РА ДОМІК НЕТ» юр. адреса: 04210, м. Київ, Оболонський р-н, пр-т Героїв Сталінграда, 6б, кор. 3, оф.1, ЄДРПОУ 36080646 (далі — Компанія) і будь-якою юридичною або фізичною особою, зазначеною в Угоді як Користувач, шляхом приєднання Користувача до Угоди наступними способами:

 1. натисканням кнопки або встановлення позначки поряд із пунктом «Приймаю» або «Погоджуюся» там, де це пропонується Порталом;
 2. використанням будь-якого, декількох або всіх Сервісів. У цьому випадку, Користувач розуміє і погоджується, що він приймає цю Угоду протягом усього терміну використання Сервісів.

Умови Угоди, які приймає Користувач перераховані нижче.

 1. Визначення термінів, які використовуються в цій Угоді:
  1. Портал — інтернет-сайт https://www.domik.ua з усіма піддоменами.
  2. Власник Порталу — фізична або юридична особа, якій належить або буде належати домен і/або Портал.
  3. Користувач — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка користується Сервісами Порталу.
  4. Сервіси — все і будь-які платні і/або безкоштовні послуги, що надаються Компанією Користувачам за допомогою Порталу, включаючи, але не обмежуючись таким переліком:
   • Сервіси, доступні як для зареєстрованих, так і для незареєстрованих користувачів, тобто:
    • ознайомлення з новинами, аналітикою, статистикою, фото, відео та іншими матеріалами, розміщеними на Порталі;
    • читання оголошень, розміщених на Порталі;
    • калькулятори нерухомості;
    • реєстрація користувача;
    • створення Акаунта і Особистого кабінету Користувача;
    • розміщення реклами.
   • Сервіси, доступні для зареєстрованих користувачів, а саме:
    • спілкування на форумі та коментування новин;
    • розміщення оголошень на Порталі;
    • просування оголошень на Порталі;
    • зміна статусу Акаунта Користувача на Порталі;
    • відкриття особистого рахунку Користувача;
    • оплата платних Сервісів за допомогою особистого рахунку Користувача або через інтегровані платіжні системи.
   • Інші Сервіси, які є або будуть Компанією зареєстрованим або незареєстрованим Користувачам через Портал.
  5. Реєстрація — процедура заповнення Користувачем відповідних форм, в результаті якої Користувач створює Акаунт на Порталі, отримує доступ до Особистого кабінету, а також до Сервісів і функцій, доступним для зареєстрованих користувачів. Реєстрація може бути здійснена, також, з використанням даних облікового запису Користувача в соціальних мережах.
  6. Аккаунт — створений Користувачем і належить Компанії обліковий запис Користувача, який представляє собою сукупність даних про Користувача, необхідних для авторизації (аутентифікації) Користувача на Порталі та доступу до його Особистого кабінету.
  7. Особистий кабінет — електронний кабінет Користувача на Порталі, за допомогою якого він може розміщувати оголошення та керувати ними, поповнювати свій рахунок, а також замовляти і/або оплачувати Сервіси, доступні для замовлення і/або оплати через особистий кабінет.
  8. Контент Компанії — будь-які і всі матеріали і інформація, які розміщує Компанія на Порталі, включаючи, але не обмежуючись (статті, новини, аналітика, оголошення, зображення, фотографії, повідомлення та ін.).
  9. Контент Користувача — будь-які і всі матеріали і інформація, які розміщує Користувач на Порталі, включаючи, але не обмежуючись (оголошення, зображення, фотографії, відео, повідомлення, коментарі, банери, реклама та ін.).
  10. Ключові документи:Ключові документи є невід'ємною частиною Угоди.
 2. Предмет Угоди
  1. Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Користувачеві Сервіс в обсязі, передбаченому функціональними можливостями Порталу, за умови дотримання Користувачем цієї Угоди і Ключових документів.
 3. Права та обов'язки Користувача
  1. Користувач має право:
   • Вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення на Порталі інформації, яка не суперечить вимогам цієї Угоди та Ключових документів.
   • Користуватися Сервісами в обсязі, передбаченому цією Угодою та Ключовими документами.
   • Звертатися до адміністрації Порталу з пропозиціями, зауваженнями або скаргами, що стосуються роботи Порталу, умов цієї Угоди та Ключових документів за формою зворотного зв'язку, розташованою на сторінці «Контакти».
  2. Користувач зобов'язується:
   • Перед використанням Сервісів ознайомитися з умовами цієї Угоди та Ключових документів.
   • Дотримуватися умов цієї Угоди та Ключових документів.
   • Покинути Портал, якщо Користувач не згоден з Угодою та/або Ключовими документами повністю або частково.
   • Під час Реєстрації надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі Реєстрації та розділу сайту «Особистий кабінет». А також підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
   • Не видавати себе за іншу людину або представника організації, яким насправді не є.
   • Нести відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті під його логіном та паролем. Користувач зобов'язується негайно повідомити Компанію про будь-який випадок неавторизованого (дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки.
   • Не використовувати сайт для відправки на будь-чию адресу електронних листів або повідомлень, що містять грубі та образливі вирази і пропозиції, а також матеріали порнографічного характеру.
   • Не вводити в оману інших користувачів щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.
   • Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.
   • Не здійснювати дій, які вплинуть на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням.
   • Не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Порталу.
   • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Портал.
   • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Порталі, крім як на умовах цієї Угоди або Ключових документів.
   • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для комунікації і/або здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.
 4. Права і обов'язки Компанії
  1. Компанія має право:
   1. Змінювати функціональні можливості Порталу. Самостійно визначати порядок надання та вартість платних Сервісів.
   2. Відмовити в реєстрації Користувачеві, який вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови даної Угоди, або деактивувати його реєстрацію, якщо це зареєстрований користувач.
   3. Видалити або заблокувати Акаунт Користувача, обмежити його доступ до Порталу без попередження, у випадках, якщо Користувач:
    • порушує чинне законодавство України, умови цієї Угоди та/або Ключових документів;
    • порушує права або законні інтереси інших користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їхнім мотивованим зверненням;
    • не реагує на звернення Компанії, відправлені на електронну адресу Користувача, вказану під час реєстрації.
   4. Видалити або заблокувати Акаунт Користувача в будь-яких випадках, на розсуд Компанії, за надання Користувачеві відповідного обґрунтування.
   5. Відновити доступ Користувача до Порталу.
   6. Встановлювати обмеження щодо використання Сервісів.
   7. Змінити або припинити роботу Порталу або їхні частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
   8. У будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним під час реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (завірені копії документів, що засвідчують особу). Ненадання перерахованих вище документів, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
  2. Компанія зобов'язується:
   1. Докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу Сервісів Порталу.
   2. Дотримуватися конфіденційності даних Користувача згідно з Політикою конфіденційності.
 5. Вартість Послуг та порядок оплати
  1. Сервіси, що надаються Компанією, можуть бути платними і безкоштовними.
  2. Якщо інше не зазначено в цій Угоді та Ключових документах, Реєстрація Користувача на Порталі, створення Акаунта, доступ до Особистого кабінету, читання оголошень, розміщених на Порталі, ознайомлення з новинами, аналітикою, фото, відео та іншими матеріалами, розміщеними на Порталі, спілкування на форумі та коментування новин є безкоштовними Сервісами.
  3. Компанія в односторонньому порядку визначає, який Сервіс Порталу є безкоштовним, а який платним, а також, вартість платних сервісів. Компанія розміщує інформацію про перелік і вартість платних сервісів в Особистому кабінеті Користувача і/або у відповідних розділах Порталу.
  4. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні Сервіси Компанії до їхнього замовлення.
  5. Оплата платних Сервісів здійснюється через Особистий кабінет Користувача, за допомогою інтегрованих платіжних систем або в іншому порядку, узгодженому між Користувачем та Компанією.
  6. Повернення сплачених грошових коштів за ненадані Сервіси здійснюється Компанією в наступних випадках:
   • автоматично функціональною системою Порталу за кожне видалене при модерації оголошення (крім оголошень, видалених як неактуальні), якщо оголошення оплачено. Повернення грошових коштів здійснюється за ті дні, в яких послуга не надавалася;
   • якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється після надання користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в Акаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів у майбутньому;
   • при оплаті Сервісу з видалених Компанією облікових записів, які були продубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів у майбутньому.
  7. Грошові кошти, Користувачам, Акаунти яких заблоковані або видалені на підставі пункту 4.1.4 цієї Угоди, не повертаються.
 6. Права інтелектуальної власності
  1. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісів, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, є об'єктами виняткових прав Компанії, користувачів та інших правовласників. Ніякі елементи змісту сервісів Порталу, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії або Правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно (відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі та ін.).
  2. Назва Порталу є зареєстрованим товарним знаком і охороняється чинним законодавством України, а також міжнародним.
  3. Портал та Контент Компанії є об'єктом авторського права, що охороняється чинним законодавством України.
  4. Компанія не дозволяє використання назви Порталу і/або Контенту Компанії, крім як на умовах письмового ліцензійного договору, якщо інше не зазначено в цій Угоді або Ключових Документах.
  5. Будучи об'єктом авторського права Компанії, Портал одночасно включає Контент Користувача. Користувач надає Компанії чинне без обмеження території та терміну невиключне, субліцензійне право на використання Контенту Користувача будь-якими способами, включаючи, але не обмежуючись (публікація, збір, демонстрація, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома). Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
  6. Користувач погоджується з тим, що його Контент може бути використаний Компанією на власний розсуд під час підготовки рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів та іншого без додаткової згоди з боку Користувача і без виплати винагороди.
  7. Користувач надає право на доступ до його Контенту всіх Користувачів Порталу.
  8. Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на його Контент і відшкодовує Компанії всі збитки, понесені останньою у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану їм інформацію.
 7. Обмеження відповідальності Компанії та Власника Порталу
  1. Користувач розуміє і повністю погоджується з тим, що:
   • господарську діяльність і надання Сервісів через Портал здійснює Компанія. Тому, Власник Порталу не несе відповідальності перед Користувачами, в тому числі і в рамках цієї Угоди, якщо інше прямо не передбачено законодавством;
   • Сервіс надається на умовах «як є». Компанія докладає всіх зусиль для безперервного і безпомилкового надання Сервісу Користувачеві, але не гарантує помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Компанія докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їхнього виникнення, в максимально стислі терміни;
   • Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Порталу і/або будь-якої інформації, що зберігається на нихпро Користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянських коней» та інше, які можуть бути передані на Портал або через нього третіми особами;
   • Компанія не гарантує, що Сервіси будуть відповідати вимогам Користувача;
   • Компанія не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою Порталу, буде відповідати очікуванням і/або вимогам Користувача;
   • Компанія не є організатором/ініціатором/гарантом угод між Користувачами. Портал є комунікаційною платформою, яка надає Користувачам можливість спілкування і розміщення їхнього Контенту відповідно до даної Угоди та Ключових документів;
   • Весь Контент Компанії публікується на Порталі виключно з інформаційною метою і Користувач не може посилатися на нього, як на експертні висновки, якщо інше прямо не сказано в певному Контенті;
   • Компанія не може контролювати достовірність розміщення Користувачами інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті не вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди;
   • Користувач зобов'язується дотримуватися обережності і зберігати здоровий глузд при користуванні Сервісами. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання Сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача;
   • Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів і/або за Контент користувачів. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії;
   • якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання Сервісів, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків і витрат, включаючи витрати на юридичні послуги, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами;
   • скачування будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їхньому комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу;
   • бездіяльність із боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.
 8. Внесення змін до угоди
  1. Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на Порталі за адресою: https://www.domik.ua/uk/copyright.html#polzovatelskoe-soglashenie.
 9. Термін дії Угоди
  1. Ця Угода набуває чинності з моменту його прийняття Користувачем в порядку, зазначеному вище, і діє протягом усього періоду використання Користувачем Сервісів.
  2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Порталі в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Компанії та пояснення причин.
  3. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 8 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісів. Факт не припинення використання Порталу є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
  4. Компанія має право розірвати Угоду шляхом видалення або блокування Акаунта Користувача у випадках, передбачених пунктами 4.1.4 і 4.1.5 Угоди.
 10. Додатки до Угоди:
 11. Реквізити Компанії:

  Приватне підприємство «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДОМІК НЕТ»,

  ЄДРПОУ 36080646

  юр. адреса: 04210, м. Київ, Оболонський р-н, пр-т Героїв Сталінграда, 6б, кор. 3, оф.1

  тел.: +380(98) 656 34 02

Політика конфіденційності сайту Domik.ua

Дана Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди сайту Domik.ua (далі ー Угода) і приймається Користувачем разом із прийняттям Угоди користувача.

 1. Визначення термінів

  Терміни, які використовуються в цій Політиці Конфіденційності, мають таке значення:

  1. Персональні дані ー відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  2. Обробка персональних даних ー будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.
  3. Розпорядник персональних даних ー фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.
  4. Реєстраційна форма ー електронний реєстраційний документ, який заповнює Користувач, проходячи процедуру реєстрації на Порталі.
  5. Cookie ー фрагмент даних, створений програмно-апаратним комплексом, на якому розміщений Портал, і збережений в комп'ютері Користувача у формі одного або декількох файлів. Cookie не містить персональних даних та їх завантаження в комп'ютер користувача може бути заблокована Користувачем в будь-який момент.

  Інші терміни вживаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Угоди.

 2. Предмет згоди
  1. Користувач дає Компанії згоду на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я Користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, ip-адреси, інші контактні дані Користувача, які він надає Компанії під час Реєстрації, розміщення оголошень, коментування новин на Порталі, а також повідомлення, листи, заяви, які Користувачі передають один одному.
  2. Метою обробки персональних даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача при використанні ним Порталу і Сервісів; забезпечення обслуговування користувачів, в тому числі для створення Акаунта і управління ним; вирішення технічних труднощів і доступу до різних Сервісів і функцій Порталу; контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень; управління трафіком на Сайті; встановлення і підтримання контакту з Користувачем через будь-які доступні канали зв'язку або дозволених маркетингових комунікацій; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення Порталу і Сервісів; забезпечення дотримання Правил користування Порталу, включаючи боротьбу з шахрайством і образами; збір статистичних даних.
  3. Розпорядником Бази персональних даних користувачів є Компанія. База персональних даних користувачів знаходиться за адресою Компанії.
  4. Компанія не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках і подібну інформацію.
 3. Обробка персональних даних Користувача
  1. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.2 даної Політики Конфіденційності, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI.
  2. Компанія має право завантажувати на комп'ютер користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.
  3. Компанія має право обробляти персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей зазначених в п. 2.2 даної Політики Конфіденційності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 4. Захист персональних даних Користувача:
  1. Компанія зобов'язується забезпечити захист персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу третіх осіб.
  2. Компанія не використовує і не обробляє персональні дані користувачів інакше, ніж зазначено в цій Політиці Конфіденційності, а також, без згоди Користувача, що не передає їх третім особам, крім як:
   1. За обґрунтованим запитом державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.
   2. У тому випадку, якщо на думку Компанії, Користувач порушує умови угоди і/або Ключових документів.
   3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.
  3. Користувач має право змінити або видалити свої персональні дані, залишені ним на Порталі.
  4. Компанія не несе відповідальності за поширення персональних даних Користувача, а також за інші збитки, завдані Користувачеві при недотриманні ним умов Угоди та Ключових документів, а також його халатного відношення до забезпечення безпеки і захисту персональних даних.

Правила передруку авторських матеріалів порталу Domik.ua

Авторські права на всі матеріали, що публікуються на порталі «Domik.ua», належать порталу «Domik.ua». Винятки становлять матеріали, передруковані з інших інформаційних ресурсів, з посиланням на джерело.

Передрук, відтворення і використання матеріалів порталу «Domik.ua» інтернет-ресурсами дозволяється виключно в разі виконання наступних правил:

 1. При повному або частковому використанні новин або статті порталу Domik.ua, обов'язкова наявність в першому або другому абзаці тексту фрази «... як пише (повідомляє, за даними і т. ін.) Domik.ua». При цьому, назва «Domik.ua» має бути активним гіперпосиланням на сторінку розташування новин на порталі Domik.ua.

  У разі передруку авторських матеріалів порталу Domik.ua (такі матеріали позначаються підписом «За матеріалами: Domik.ua-нерухомість» та іконкою Domik.ua), текст статті повинен обов'язково починатися з фрази «За матеріалами Domik.ua» або «Джерело: Domik.ua», після якої слідує безпосередньо текст новин та посилання на портал.

  У передрукованих матеріалах використання тега noindex, атрибута nofollow заборонено.

 2. При використанні аналітичних матеріалів, що містять ексклюзивні розрахунки тих чи інших показників, обов'язковою є посилання на портал Domik.ua як автора даних. В такому випадку, обов'язково також наявність фрази на початку новини «За підрахунками порталу Domik.ua ...», а також наявність у першому або другому абзаці тексту фрази «за даними (підрахунками і т. ін. ) Порталу Domik.ua». При цьому, назва «Domik.ua» має бути гіперпосиланням на сторінку розташування новини на порталі Domik.ua.

  Для використання матеріалів порталу Domik.ua способами, що виходять за рамки, встановлені цією ліцензією, необхідний письмовий дозвіл редакції. Зв'язатися з нами для вирішення даного питання можна за адресою: domik.domikua@gmail.com.

  Порушення цих правил буде розглядатися, як порушення чинного законодавства України. В даному випадку, адміністрація порталу «Domik.ua» залишає за собою право на захист авторських прав у арбітражах пошукових систем і в установленому законодавством України судовому порядку.

Правила публікації оголошень

Ми хочемо, щоб всім користувачам сайту і вашим клієнтам було зручно, легко і просто знайти підходящий для проживання варіант, тому ми видаляємо оголошення, що порушують правила.

Також ми прагнемо того, щоб на нашому сайті розміщувалася інформація, яка не містить будь-яких порушень прав третіх осіб.

Особа, яка розміщує оголошення, несе відповідальність за достовірність інформації та правомірність її розміщення на сайті domik.ua. У разі, якщо на адресу domik.ua будуть спрямованіскарги, претензії, подані позови з боку третіх осіб або застосовані інші заходи примусового характеру, в зв'язку з розміщенням на сайті domik.ua інформації, що порушує права третіх осіб, ー всю відповідальність, у тому числі майнові санкції, несе особа, яка розмістила оголошення.

Тому, кожен Користувач, який розміщує оголошення, зобов'язується дотримуватися наступних правил:

 1. Вимога до оголошень:
  1. Заголовки
   • Заголовки повинні бути зв'язні, які читаються і відповідають змісту оголошення.
   • Заголовки не повинні містити контактних даних, інформації про ціну і посилання. Всі ці дані додаються до відповідних розділів під час реєстрації Акаунта.
   • Заголовок оголошення не повинен містити інформацію про запропонований/затребуваний товар/послугу. Приклад НЕправильно складеного заголовка: «Продам!», «Куплю!», «Терміново!», «Дешево!» і т.ін.
   • Текст заголовка оголошення не повинен бути складений з використанням верхнього регістру, за винятком перших букв заголовних слів і власних назв. Цілком у верхньому регістрі можуть бути написані тільки абревіатури. Приклад НЕправильного написання: «ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ПРИМІЩЕННЯ».
   • Заголовок оголошення не повинен містити повторювані знаки оклику та запитання, трьох крапок, а також інші символи. Приклад НЕправильного написання: «*** Здам квартиру, дешево !!!».
  2. Фотографії
   • Фотографія, що супроводжує оголошення, повинна мати очевидний смисловий зв'язок із текстом оголошення та адекватно ілюструвати його.
   • На фото має бути зображений тільки запропонований об'єкт. Стічні чи фото, завантажені з мережі Інтернет, фото, які містять абстрактні малюнки або елементи призначеного для користувача інтерфейсу, заборонені.
   • Фотографії, які розміщуються в оголошеннях, повинні бути високої якості, без міток і надписів.
   • Фотографії в оголошеннях не повинні бути брендовані. Публікація фото з логотипами агентств, номерами телефонів і іншими контактними даними надаються тільки для користувачів-партнерів.
  3. Опис об'єкта і зміст оголошення
   • Відповідальність за зміст оголошень несуть Користувачі, які їх подали.
   • Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщену ним на Порталі і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про товар або послугу.
   • При складанні опису оголошення «не для людей, а для пошукових роботів»: не потрібно прописувати довгим переліком ключові слова в текстових полях в описі об'єкта на domik.ua, об'єкти і без них будуть легко знаходитися пошуковими системами і людьми. (Портал працює над цим іншими, коректними методами). Краще вкажіть більше цікавої інформації про запропонований об'єкт.
   • Для того, щоб оголошення були на більш пріоритетних позиціях Користувач може розмістити посилання на сторінку з описом квартири на своєму особистому сайті, в ЖЖ або акаунті соціальної мережі.
   • Вказівка на карті об'єкта нерухомості і правильної адреси спрощує пошук потенційних клієнтів. Інтерактивна карта з зазначеною на ній адресою квартири буде завжди корисна.

    Не варто вводити в оману потенційних клієнтів, розміщуючи оголошення про неіснуючі об'єкти нерухомості. Такі дії будуть причиною негативного відгуку.

   • Забороняється вводити текстову інформацію виключно великими літерами. Це погано читається.
   • Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Порталу, як-то, але не виключно: інформацію про сайти нерухомості, Інтернет-ресурсах, що пропонують товари і послуги, заборонені до продажу на Порталі.
   • Заборонено використовувати в оголошеннях на Порталі текст, фотографії та інші матеріали, якщо Користувач не є автором або правовласником цих матеріалів.
   • Заборонено публікувати оголошення про реалізацію заборонених законодавством України товарів і послуг.
   • Опис не повинен містити контактних даних, інформації про ціну і посилання. Всі ці дані додаються до відповідних розділів під час реєстрації Акаунта.
  4. Рубрики
   • Оголошення повинно бути розміщено в призначеній для цього рубриці, відповідати регіону і/ або категорії, в якій воно розміщене.
  5. Дублікати і одне оголошення на кілька об'єктів
   • Користувачеві забороняється дублювати інформацію з сайту domik.ua або інших сайтів, копіювати і створювати повторно оголошення, акаунти.

    На domik.ua діє і автоматичний, і ручний контроль за розміщенням пропозицій, тому всі дублікати і схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту ж пропозицію, будуть відхилені, а акаунти постійних порушників заблоковані назавжди.

    Забороняється розміщувати одне оголошення на кілька об'єктів.

    Подібні оголошення в будь-якому випадку будуть відхилятися модератором. Один об'єкт нерухомості ー одне оголошення.

 2. Розміщення оголошень в розділи «Нерухомість»
  • У розділи Нерухомість (Оренда і продаж) оголошення публікуються на термін 30 днів.
  • Після закінчення 30-ти днів оголошення деактивується автоматично.
  • Деактивовані оголошення знаходяться в Особистому кабінеті Користувача з позначкою Неактивне. Вони не доступні в Пошуку нерухомості на Порталі, але доступні в пошукових системах Google і Яндекс. Користувач може повторно активувати оголошення за допомогою повторної публікації.
  • Сортування оголошень у вибірках користувачів за замовчуванням здійснюється згідно з «Рейтингом оголошення». Чим вищий рейтинг, тим вище буде ваше оголошення в результатах пошуку. Чим нижчий рейтинг ー тим менший ефект ви отримаєте. Рейтинг оголошення видно в правій колонці при публікації оголошення, а також в переліку оголошень в розділі «Мої оголошення».
  • Рейтинг залежить від повноти і якості заповнення полів оголошення ー чим більше полів ви заповнили, чим докладніше опис, чим краще і інформативніше фотографії ー тим вище рейтинг оголошення, тим більше відгуків ви отримаєте.
  • Якщо ви рієлтор, то на пріоритетність транслювання ваших оголошень буде також впливати і рейтинг вашого облікового запису. Оголошення користувача з високим рейтингом акаунта мають пріоритет в трансляції. Рейтинг акаунта рієлтора формується з повноти і якості заповнення даних в акаунті та наявності порушень або скарг користувачів.
  • Що б оголошення транслювалося на початку переліку, Користувач може встановити йому особливий статус. Оголошення зі статусом ТОП-3 або Преміум показуються на Порталі перед усіма іншими оголошеннями. Оголошення виділені кольором транслюються на місцях, згідно з рейтингом оголошення та привертають увагу читачів кольоровим виділенням, підвищуючи ефективність.
 3. Сумлінна праця з покупцями на Порталі

  Всі Учасники (продавці) Порталу зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями, зокрема Користувачі зобов'язуються:

  • своєчасно обробляти відповідні звернення покупців щодо товарів/послуг користувача, інформація про які розміщена на Порталі;
  • своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на що надходять від покупців скарги, претензії та пропозиції, пов'язані з діяльністю Користувача на Порталі;
  • виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) у разі придбання ними товарів/послуг на Порталі.
 4. Адміністрація та модератори Порталу (представники Компанії) мають право:
  • відмовити в публікації і/або видаляти оголошення, якщо вони не відповідають цим Правилам без пояснення причин;
  • вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії та пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
  • переносити оголошення в інші рубрики Порталу в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їхнього розміщення;
  • обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності використання Порталу без пояснення причин;
  • повідомляти користувачів про допущені порушення правил публікації оголошень. У разі повторних порушень, виносити попередження, які знижують рейтинг акаунта Користувача, аж до тимчасового або постійного блокування облікового запису Користувача.
 5. Відповідальність

  Особа, яка розміщує оголошення, несе відповідальність за достовірність інформації та правомірність її розміщення на Порталі. У разі, якщо на адресу Порталу будуть спрямовані скарги, претензії, подані позови з боку третіх осіб або застосовані інші заходи примусового характеру, в зв'язку з розміщенням на Порталі інформації, що порушує права третіх осіб, ー всю відповідальність, в тому числі майнові санкції, несе Користувач, який розмістив оголошення.

  Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі оголошень користувачів.

  На порталі діє ручний і автоматичний контроль за дотриманням користувачами Правил публікації оголошень, а також впроваджена прозора система Скарг на оголошення. Ці інструменти спрямовані на підтримку якості бази оголошень Порталу, яка забезпечує зручність користувачів.

  При порушенні Правил, оголошення не допускається до публікації, а Користувачеві виноситься попередження. При повторному порушенні Правил, Користувачеві виноситься попередження і знижується рейтинг акаунта Користувача, а разом із ним і пріоритет транслювання оголошень. Три попередження тягнуть за собою тимчасове блокування облікового запису. Три тимчасових блокування ー постійне блокування.

  Попередження автоматично знімаються при відсутності порушень Правил публікації протягом 30-ти днів і рейтинг акаунта порушника відновлюється.

Правила публікації медійних оголошень

Користувач, який розмістив медійне оголошення, несе відповідальність за достовірність інформації. У випадку, якщо на адресу domik.ua будуть направлені скарги, претензії, подані позови з боку третіх осіб або застосовані інші заходи примусового характеру, у зв'язку з розміщенням на сайті domik.ua інформації, що порушує права третіх осіб, - відповідальність числі майнову, несе особа, яка розмістила оголошення.

Користувач, який розміщує медійне оголошення, зобов'язується дотримуватися таких правил:

 1. Заголовок оголошення
  • Заголовки повинні бути зв'язковими, читаними та відповідати змісту оголошення.
  • Заголовки не повинні містити контактних даних та посилань.
   Всі ці дані додаються до відповідних полів медійного оголошення.
  • Текст заголовка оголошення не повинен бути складений з використанням верхнього регістру, за винятком перших літер великих слів та власних назв. Цілком у верхньому регістрі можуть бути написані лише абревіатури. Приклад НЕправильного написання: «ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ПРИМІЩЕННЯ».
  • Заголовок оголошення не повинен містити повторення знаків оклику та питання, крапки, а також інші символи.
   Приклад НЕправильного написання: «***Здам квартиру, дешево!!!».
 2. Зображення
  • Зображення, що супроводжує оголошення, повинно мати очевидний змістовий зв’язок із оголошенням та адекватно ілюструвати текст оголошення.
  • Зображення, що розміщуються в оголошеннях, повинні бути високої якості, без міток і написів.
 3. Зміст оголошення
  • Відповідальність за зміст оголошень несуть Користувачі, які їх подали.
  • Не варто вводити в оману потенційних клієнтів, розміщуючи оголошення про неіснуючі об'єкти нерухомості, товари, послуги. Такі дії будуть причиною негативного відгуку.
  • Забороняється вводити текстову інформацію виключно великими літерами. Це погано читається.
  • Опис не повинен містити контактних даних та посилань. Всі ці дані додаються у відповідні поля медійного оголошення.
  • Ми не вітаємо рекламу про послуги, що надаються конкурентами Порталу, як то, але не виключно: інформацію про сайти нерухомості, форуми нерухомості, інші конкурентні інтернет-ресурси.
  • Заборонено використовувати в оголошеннях на Порталі текст, зображення та інші матеріали, якщо Користувач не є автором чи правовласником цих матеріалів.
  • Ми не публікуємо оголошення про реалізацію заборонених законодавством України товарів та послуг.
 4. Посилання в оголошенні
  • Посилання в оголошенні має вести на ресурс, який детальніше розповідає про товар або послугу, що рекламується.
  • У зв'язку з тим, що ресурс, на який веде опубліковане в оголошенні посилання, є продовженням рекламного оголошення, до нього застосовуються всі вимоги до змісту медійних оголошень цього документа.
 5. Перевірка оголошень
  • Всі оголошення, розміщені користувачами Порталу, проходять перевірку перед публікацією.
  • Адміністратор може відхилити оголошення, якщо воно порушує правила публікації медійних оголошень.
  • Після перевірки оголошення, на вашу електронну пошту надсилається лист з інформацією про результат перевірки.